Dijous, 20 De Juny De 2019
Crta. Bellpuig 23, El Soleràs - 25163
Telèfon: 973 13 32 32 
Fax: 973 13 30 70

Novetats

23/07/2018

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA


Aprovada la modificació del mapa de capacitat acústica per ple de 17 de maig de 2018

El Ple de l'Ajuntament del Soleràs amb data de 17 de maig de 2018 va acordar aprovar inicialment la modificació del MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA del municipi del SOLERÀS per adaptar-lo a la normativa vigent.

Durant el termini de trenta dies hàbils en què ha estat exposat al públic no s'hi ha presentat cap reclamació ni al.legació. Ha quedat definitivament aprovat aquest document d'acord amb l'acord del Ple.


Informació addicional


Destacats

Mapa Web