Dilluns, 21 De Agost De 2017
Crta. Bellpuig 23, El Soleràs - 25163
Telèfon: 973 13 32 32 
Fax: 973 13 30 70

Novetats

22/06/2017

Adjudicació gestió del servei de bar de les piscines municipals del Soleràs


Adjudicació gestió del servei de bar de les piscines municipals del Soleràs

Dacord amb larticle 151.4 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual saprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es fa públic que mitjançant Decret dAlcaldia número 35/2017, de data 19 de juny de 2017, sha adjudicat el contracte de gestió del servei públic del bar de les piscines municipals del Soleràs, sota la modalitat de concessió, procediment obert, a A.F.P., amb subjecció als plecs de clàusules administratives aprovats, pel preu de 1.600,00 euros més IVA.Destacats

Mapa Web